en català... en castellano... Vaques amb èxit · Les nostres granges

Veterinari Nutricionista

Vaques amb èxit · Xevi Lucas

XEVI LUCAS

Veterinari Nutricionista
Consultor Independent
¡REALISME I EFICIÈNCIA!


xlucas@vaquesambexit.com
Tlf. 639 710 372
premsa

vaques amb èxit · Es aquest el seu cas?

Vegi l'anunci de vaquesambexit.com publicat a la Revista 'Frisona Española', al nº192 de Nov./Dic. 2012 !la seva situació?


Si el seu objetiu es continuar amb vaques de llet...

¡coneguem-nos!


Vaques amb èxit · Es aquesta la seva situació?

Si té problemes de fertilitat, valori si la seva ració actual és de gallines ponedores i no de vaques de llet.

No llenci hormones ni temps ...

¡coneguem-nos!


MÉS INFORMACIÓvaquesambexit.com


Vaques amb èxit


Vaques amb èxit


Vaques amb èxit


formulari de contacte

Si us plau, ompleni el següent Formulari. Ens posarem en contacte amb vosté el més aviat posible.
 
Empresa - Explotació - Raó social
Nom - Cognoms
Codi Postal - Localitat
Província
E-Mail

Telèfon Fix - Mòbil - Fax
Indiqui'ns aquí els seus Comentaris, si us plau.

Com voldria que contactem amb vosté? Per E-Mail

Com ens ha conegut?  

(*) Acepto les condicions d'ús d'aquest lloc web         SI     Ha d'omplir aquest camp, si us plau. 

(*) Acepto rebre informació de vaquesambexit.com           Ha de triar una opció, si us plau.  (*) Camp obligatori
L'informem que totes les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva direcció de e-mail, seràn incorporats a un fitxer del qual es responsable vaquesambexit.com, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i poder enviar-li informació que pugui ser del su interès. vaquesambexit.com es compromet a l'ús de les dades recollide mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment citada. L'interessat declara tener coneixement del destí i del ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present. L'ús i l'envíament d'aquest formulari implica la aceptació de les cláusules anteriorment exposades. Pot exercir els seus drets d'accès, rectificació, cancelació i oposició en els termes que s'estableixen a la 'Ley Orgánica LOPD 15/1999', per email a la direcció e-mail: legal@vaquesambexit.com.

contacte


info@vaquesambexit.com


www.vaquesambexit.com

responsable

Xavier Lucas
telèfon 639 710 372
xlucas@vaquesambexit.com


Veterinari nº 395 de Girona

politica de privacitat


vaquesambexit.com es reserva tots els drets, inclós el dret de modificació sense previ avís mitjançant la simple actualització d'aquest document.

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), i Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI"), vaquesambexit.com l'informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l'emplenament dels formularis de registre electrònic continguts en aquest lloc web, així com aquells dades a les quals vaquesambexit.com accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol · licitud o contractació d'altres serveis o productes, o de qualsevol transacció o operació realitzada durant la prestació per part de vaquesambexit.com, els serveis oferts en aquest lloc web, es recolliran en un fitxer de responsabilitat vaquesambexit.com qui podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la llei.

El fet que no introdueixi les dades de caràcter personal que apareixen en els formularis inclosos en el lloc web podrà tenir com a conseqüència que vaquesambexit.com no pugui atendre correctament la seva sol· licitud.

La recollida de dades de caràcter personal es fa amb la finalitat de realitzar el desenvolupament, compliment i control dels serveis oferts al lloc web, confeccionar estadístiques, i remetre publicitat d'altres productes i serveis, avisos ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d'interès, ja sigui de vaquesambexit.com o d'una altra empresa del grup.

De conformitat amb el que preveuen els articles 11 i 34.e) de la LOPD, i atenent a la naturalesa dels serveis que vaquesambexit.com li ofereix, tant a nivell nacional com internacional, demanem igualment el seu consentiment perquè les seves dades siguin comunicades a favor de filials o altres entitats col·laboradores. vaquesambexit.com es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús dels mateixos exclusivament per les finalitats indicades. Igualment, l'informa que té implementades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, LSSI.

Per exercir el dret d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades personals, pot fer servir l'adreça de correu electrónic: legal@vaquesambexit.com.

termes d'us


Aquest lloc web amb el contingut és propietat de i és operat per vaquesambexit.com. Cap contingut d'aquesta pàgina web ni de cap altre lloc web propietat de, operat o controlat per vaquesambexit.com pot ser copiat, reproduït, republicado, pujat, exposat, transmès o distribuït en qualsevol forma.

En cas que s'obtingui, mitjançant descàrrega, còpia del codi font, o altres, una còpia del contingut de tota o part d'aquest lloc web, aquesta obtenció estarà permesa, per a ús personal i mai per a ús comercial, amb la condició que mantinguin intactes les notes de drets d'autor i d'altres propietats.

Totes les marques de producte, marques de servei i noms de marques són propietat de vaquesambexit.com i de les empreses del seu grup. En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta implícitament les presents condicions d'ús. Si no està d'acord amb aquests termes d'ús, si us plau NO UTILITZI aquest lloc web.

Si us plau, consulti aquests termes periòdicament per possibles canvis.proteccio de dades de
caracter personal (LOPD)


En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, vaquesambexit.com l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta web, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades del qual es responsable vaquesambexit.com.

Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions que preveu la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/99 de Protecció de dades de caràcter personal de 13 de desembre), pot utilitzar l'adreça legal@vaquesambexit.com

La recollida de les seves dades de caràcter personal es fa amb la finalitat principal de poder oferir-li i prestar-li tots els serveis oferts en aquesta web. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem aquest tipus d'informació.

vaquesambexit.com informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat i que farà ús de les dades de caràcter personal per vostè facilitades, exclusivament per a les finalitats indicades.

Tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en concret, amb relació a les mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
web by web#baster enbas.com | web#baster ® 2013 - 2019