que les vaques parlin, produeixin i visquin molts anys !! 

Un sistema nutricional pensat per Vaques de Llet on preval l'eficàcia digestiva...             i la meva experiència personal, on persegueixo els següents OBJECTIUS:
 • La SANITAT com a punt de partida:
  Una vaca sana produirà més i millor, ¡remugar ÉS SALUDABLE!
 • Aconseguir un EQUILIBRI DIGESTIU:
  El rumen i l'intestí tenen mecanismes i límits d'absorció diferents, els quals cal conèixer i respectar. (Parlar avui dia del midó o la quantitat de midó + sucres (CNF) que conté una dieta és aigua passada, no aporta informació sobre el lloc específic d'absorció, ni del risc d'acidosi, ni del midó que pot escapar en excrements ...)
 • PREVENIR i combatre situacions de ESTRÈS:
  Nutricional, Oxidatiu, Tèrmic, de Confort ...
 • Adaptar la formulació a les diferents fases PRODUCTIVA i FISIOLÒGICA de la vaca.
 • ASSESSORAR sobre l'interès de compra de gran varietat de PRODUCTES TÈCNICS que ofereix el mercat i que puguin ser interessants.
  Valorar la seva incorporació a la dieta, si hi ha o no necessitat, el retorn per inversió ...
  Una opinió independent i experta l'ajudarà en la presa de decisions.
  Vegem alguns:

  • Proteïnes by-pass (ruminoprotegides)
  • Greixos hidrogenats, sabons càlcics, olis, greixos tècnics
  • Minerals quelats
  • Potenciadors d'inmunitat, antioxidants
  • Els utilitzats per millorar el període de transició, durant el pre i post part,
   i les seves pautes de maneig

  • Captadors de toxines
  • Milloradors de la taxa d'urea en llet
  • Milloradors de fertilitat
  • Preventius i curatius de coixeses, etc. etc.
 • VALORAR les oportunitats de la seva zona

que le ofrezco?Eficiencia nutricional
 • Valorant amb CRITERIS DE ITL (Index de Transformació Làctia)

que le ofrezco?Longevitat dels animals
 • Més de 50.000 Kgs. de PRODUCCIÓ VITALÍCIA

que le ofrezco?Nutrir amb criteri
 • Vosté dóna menjar a les vaques, però les NUTREIX CORRECTAMENT?

que le ofrezco?Eines de camp
 1. Assecador de mostres de UNIFEED i ENSILLATGES
 2. Valorador del grau de densitat de la RACIÓ
 3. Termòmetre de mesurament de TEMPERATURA de sitges, bales i racions
 4. Peachímetre per VALORACIÓ DE PH de ensillatges i excrements
 5. Separador de partícules de UNIFEED
 6. C3K-TEC per valoració digestibilitat dels NUTRIENTS als excrements
 7. Analítiques de ENSILLATGES i PINSOS

Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Secador mostres
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Valorador densitat
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Valorador densitat
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Valorador densitat
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Termòmetre sitges
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Termòmetre sitges
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Termòmetre sitges


Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Mesurador de pH
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Mesurador de pH
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Mesurador de pH
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Separador partícules
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Separador partícules
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Separador partícules
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Separador partícules


Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Valorador digestibilitat
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Valorador digestibilitat
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Valorador digestibilitat
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Valorador digestibilitat
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Valorador digestibilitat
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Valorador digestibilitat
Vaques amb èxit - Solucions Nutricionals
Valorador digestibilitat